Skip links

EAJC in the media

עיקרון האחדות והשוויון בחוק הלאום הוא מסר חיוני לקהילות היהודיות בתפוצות

עיקרון האחדות והשוויון בחוק הלאום הוא מסר חיוני לקהילות היהודיות בתפוצות

בהחלטת בג”ץ לדחות את העתירות נגד החוק יש מסר שלפיו לצד המחויבות לעקרון השוויון, לישראל יש גם מחויבות לכל היהודים ולקהילות השונות ברחבי העולם